Therapieverslagen 2010

Therapieverslagen 2010

Hallo allemaal,

Ik ben Andrea Peters moeder van Dominique samen met mijn man Mike onze zoon Diego en de zoon van mijn vriendin Ronald reisde wij naar Curaçao voor de dolfijntherapie. Dominique is negen jaar oud en vanaf haar geboorte was het al meteen duidelijk dat Dominique iets had. Vanaf die tijd wisselden onderzoeken elkaar af om te achterhalen welk syndroom zij heeft. Helaas is dat nog steeds niet bekend. Dominique is een super vrolijk meisje erg leergierig ze begrijpt veel maar kan het alleen niet  zelf duidelijk maken naar anderen toe. Dominique volgt zmlk onderwijs in Hoofddorp.

Hallo allemaal!

Hier een verslag van Larissa die eind april/begin mei van 2010 naar Curaçao is geweest voor Dolfijntherapie. Het vertrek was echt spannend voor ons in verband met de aswolken uit Ijsland op de vliegroute naar Curaçao. Eén dag van te voren wisten we pas of we echt weg konden en wat een opluchting! 's Morgens vroeg voor vertrek op Schiphol kwam Iris ons nog uitzwaaien dat vonden we erg leuk. Larissa heeft een zeldzame chromosoomafwijking (Phelan McDermidsyndroom ('22q13-delete'). De kenmerken hiervan zijn onder andere het niet kunnen praten, daarvoor hebben wij ook gekozen voor de communicatie bij het CDTC.

Therapieverslag Ron Corbijn, 10 mei 2010

In 2008 zijn wij op een Open Dag van de school van onze jongste zoon Ron, die het syndroom van Down heeft, in contact gekomen met de stichting Support4Specials. Ron heeft gehoorproblemen waardoor hij een spraak-/taalachterstand heeft. Op school heeft hij wel handgebaren en picto's geleerd, maar te weinig logopedie gehad door een tekort aan logopedisten op school. Daarbij kan Ron zijn aandacht en concentratie maar kort vastouden. Wij hebben Ron aangemeld voor de therapie en mei 2010 was het zover, met het hele gezin reisden we af naar Curacao! Op de eerste dag van de therapie begonnen we met een intake gesprek en maakten kennis met het team die met Ron aan de slag gingen. We namen de doelen door waar aan gewerkt ging worden. De nadruk van de therapie zou komen te liggen op de communicatie en concentratie van Ron.

Mitzy van Groenigen juni 2010

Onze Mitzy heeft een hele slechte start gehad, geen zuigreflexen, 9 maanden neussonde, klompvoetje en hartoperatie toen ze 2,5 jaar was. Tot op heden is er ondanks vele onderzoeken geen diagnose vastgesteld. Nu is ze een vrolijke meid van 12 jaar met beperkingen zoals een 'houterige' grove motoriek en een slechte fijne motoriek, erg laag concentratievermogen en ze kan niet communiceren. Wij begrijpen haar 'woordjes 'wel maar voor een buitenstaander is dit meestal onverstaanbaar. Ze begrijpt wel alles wat wordt gezegd en heeft een geheugen als een olifant, sinds een jaar weten we dat zij aan beide ogen -13 heeft. Maar bovenal is ze altijd vrolijk zowel thuis als op school (zmlk) in Noordwijk.

Verslag dolfijntherapie van Sanne Bongenaar van 5 juli 2010 t/m 16 juli 2010.

Onze dochter Sanne is een meisje van 10 jaar met het Syndroom van Down en zit in groep 5 van de reguliere basisschool. In 2008 zijn wij voor het eerst met haar naar Curacao geweest om de dolfijntherapie te volgen en dit jaar kregen wij van Support4Specials de kans om dit nog een keer met haar te gaan doen.

Verslag van Noah Broers, 22 nov- 03 dec 2010Noah is 7 jaar en heeft het Syndroom v Down. Na vele onderzoekjes is ook geconstateerd dat hij een open AVSD had en is hier aan geopereerd toen hij 3 maanden was.
De operatie was geslaagd maar zijn linker hartklepje functioneert nog niet
zoals het moet, hij is daarom nog steeds onder controle van de cardioloog.
Ook de eerste jaren ziekenhuis opnames gehad i.v.m. long ontsteking. Gelukkig gaat het nu goed met hem ,zit op een reguliere "vrije school", waar hij het prima naar zijn zin heeft en na de zomer naar groep 3 mag .