Therapieverslag Daniel Steines

Eind april is Daniël naar Curacao vertrokken om daar 2 weken bij het CDTC dolfijn ondersteunde therapie te volgen.

Tijdens de therapiesessies met therapeut Paul en dolfijn Bonnie is aan de volgende therapiedoelen gewerkt:

 

- stimuleren van zelfexpressie
- angst voor onbekende toiletten
- verbeteren van communicatievaardigheden
- verbeteren postuur

De therapie sessies duren 2 uur en waren onderverdeeld in:
- een ½ uur voorbereidingstijd
- een uur watertijd met de dolfijnen
- een kort douchemoment
- nabespreking met de ouders

In het eerste halfuur voorbereidingstijd was er ruimte om allerlei spannende activiteiten te ondernemen met Daniël om zijn zelfvertrouwen omhoog te schroeven. Zo heeft Daniël activiteiten ondernomen die voor hem een grote uitdaging vormden. Zo heeft Daniel onder begeleiding van Paul gesnorkeld met grote vissen, een kus van een zeeleeuw gekregen, grote vissen geaaid en gevoerd, gekayakt op zee, een boot die op het droge lag beklommen en als laatste samen met Paul van een bruggetje in het water gesprongen!! Daniël heeft laten zien wat hij allemaal kan een dat heeft een enorme boost aan zijn zelfvertrouwen gegeven, waardoor hij ook expressiever werd, zowel verbaal als non-verbaal. Ook werd in de voorbereidingstijd gewerkt aan Daniël’s angst voor vreemde toiletten, stapje voor stapje en uiteindelijk heeft Daniël alle toiletten bezocht!

In de watertijd van de therapie is gewerkt om Daniël zijn communicatievaardigheden te verbeteren en zodoende het makkelijker voor hem te maken zichzelf uit te drukken. Er werden 2 dingen van Daniël verwacht. Ten eerste is het oogcontact maken een belangrijk onderdeel en ten tweede is Daniël gestimuleerd om zoveel mogelijk te praten en te vragen. Dit werd voornamelijk in het water met dolfijn Bonnie gedaan. Als Daniël iets wilde doen met de dolfijn, een rondje zwemmen of bijvoorbeeld spetteren werd van hem verwacht dat hij dat vroeg.
Gedurende de 10 dagen zag je een duidelijke vooruitgang in Daniël’s oogcontact en vroeg hij regelmatig en duidelijk aan de hand van kaartjes waar gedragingen van de dolfijn opstaan als hij iets wilde doen samen met Bonnie.

Bij aanvang van de therapie had Daniël een in elkaar gezakte houding en zijn hoofd heeft hij dan naar de grond gericht. Paul heeft veel aandacht besteed aan oefeningen om rechtop te lopen met het hoofd omhoog. Dit werd onder andere geoefend door een bekertje water op het hoofd te zetten. En wat een beloning om na het harde werken met Bonnie te mogen zwemmen!! Naarmate de therapie vorderde begon Daniël meer en meer rechtop te lopen. Hij blaakte van het zelfvertrouwen, er kwam veel taal los en hij zat heerlijk in z’n vel. Met de aanbevelingen van Paul gaan we er aan werken deze positieve resultaten te behouden!!!!

Familie Steines