wat is er in de klas te merken van de dolfijnen therapie?

Jeroen zit voor het tweede jaar in het VSO. Het dagprogramma op het VSO bestaat uit cognitieve vakken, gecombineerd met vakken als wereld oriëntatie, sociale vaardigheden, Engels en lessen ter bevordering van de zelfredzaamheid. Het dagprogramma wordt gestructureerd door middel van een pictobord. Daarop staat stap voor stap met pictogrammen het dagprogramma aangeven. Hier heeft Jeroen veel houvast aan.

Ondanks het gestructureerde programma was Jeroen soms onzeker. Deze onzekerheid uitte zich vooral wanneer hij keuzes moest maken. Zoals welk pakje drinken moest hij kiezen om op te drinken? Welk boek moest hij in de bibliotheek kiezen om te lenen? En wat moest hij doen als hij een opdracht van de juf kreeg waaraan hij zelfstandig aan moest gaan werken? Deze onzekerheid uitte zich bij Jeroen door het herhalen van steeds dezelfde woorden en zinnen en zijn hulpvraag aan de leerkracht om voor hem een keuze te maken. Op deze momenten was extra ondersteuning van de leerkracht ook echt nodig, Jeroen kon zich niet zelfstandig redden in deze situaties.
Na het eerste schooljaar werd het zomervakantie en ging Jeroen naar de dolfijnentherapie.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is de leerkracht door de ouders op de hoogte gebracht van de therapie door het lezen van verslagen en het bekijken van videobeelden van de therapie. Jeroen had zich tijdens de therapie ontwikkeld en deze ontwikkelingen wilden wij ook graag op school doorvoeren. Op precies dezelfde wijze als de therapeute is de leerkracht Jeroen gaan aanspreken en begeleiden. Al snel bleek dit resultaat te hebben.
Jeroen kan nu tijdens een bibliotheekbezoek keuze maken uit twee boeken. Hij kiest, zonder onzeker te worden, uit twee boeken een boek dat hij gaat lenen. Tijdens het drinken pakt Jeroen zonder hulpvraag een pakje uit zijn tas dat hij wil gaan drinken. Met de lunch pakt Jeroen nu zelf de boterham uit zijn trommel waar hij trek in heeft, hij vraagt niet meer aan de leerkracht welke boterham hij eerst moet eten. En bij het zelfstandig werken aan een opdracht zit Jeroen zelfverzekerd aan zijn tafel en voert de opdracht uit zoals deze is uitgelegd.
Over het algemeen maakt Jeroen een meer ontspannen en zelfverzekerdere indruk in de klas. Hij heeft nu de rust om aan zijn werk te werken, vraagt niet meer om bevestiging en ondersteuning. Uiteindelijk heeft deze ontspanning zijn invloed op de resultaten van zijn werk. Jeroen kan nu een opdracht binnen de gestelde tijd afgronden en beetje bij beetje proberen we de hoeveelheid werk die hij moet maken wat op te voeren.

De leerkracht ervaart de dolfijnentherapie als een positieve bijdrage op het gedrag en de werkhouding van Jeroen. De dolfijnentherapie maakt wat dat betreft, een wereld van verschil!!