anbi

Naam: Stichting Support4Specials
Fiscaal nummer: 818689663, dossiernummer 53307

Contactgegevens: Antwoordnummer 1955, 2000 WC Haarlem
Doelstelling: De stichting Support4Specials heeft als doel kinderen met een beperking de mogelijkheid te bieden om dolfijntherapie te volgen op Curaçao. De stichting Support4Specials steunt gezinnen met een speciaal kind door tegemoet te komen in de therapiekosten.
Hoofdlijnen uit het beleidsplan:
De stichting Support4Specials zamelt geld in door acties die gehouden worden en door sponsers en donateurs te werven. Verdere inkomsten worden gevormd door eventuele subsidies, bijdragen van derden, schenkingen en erfstellingen.
Bestuurders:
 Voorzitter
 De heer J.W. Steines, Penningmeester Mevrouw M.K. Steines, Secretaris
 Mevrouw I.F.C. Steines
Beloningsbeleid: De bestuurders werken zonder beloning voor Stichting Support4Specials
Financieel jaarverslag bekijken. Download hier.

 

Support4Specials wordt ondersteund door de volgende sponsoren;

sponsoren1