Stichting Support4Specials is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar! Klik hier voor meer informatie.

 


Naam: Stichting Support4Specials

Fiscaal nummer: 818689663

Dossiernummer 53307

Contactgegevens: Antwoordnummer 1955

2000 WC Haarlem

Doelstelling: De stichting Support4Specials heeft als doel kinderen met een beperking de mogelijkheid te bieden om dolfijntherapie te volgen op CuraƧao. De stichting Support4Specials steunt gezinnen met een speciaal kind door tegemoet te komen in de therapiekosten. Hoofdlijnen uit het beleidsplan: De stichting Support4Specials zamelt geld in door acties die gehouden worden en door sponsers en donateurs te werven. Verdere inkomsten worden gevormd door eventuele subsidies, bijdragen van derden, schenkingen en erfstellingen.
Bestuurders: Voorzitter De heer J.W. Steines, Penningmeester Mevrouw M.K. Steines, Secretaris Mevrouw I.F.C. Steines

Beloningsbeleid: De bestuurders werken zonder beloning voor Stichting Support4Specials

Download hier de jaarstukken van 2017

Download hier de jaarstukken van 2018